Metodinė priemonė „Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose“

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešososios bibliotekos parengtas leidinys – metodinė priemonė „Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose“ (2020, Kaunas). Šiuo leidiniu siekiama pasidalyti bibliotekoje vykdomos „Sensorinių skaitymų“ programos ir sensorinių skaitymų gerąja praktika, leidžiančia autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams geriau suvokti ir patirti skaitomą tekstą.

Nuo 2020 m. lapkričio mėn. Lietuvos viešosios bibliotekos taiko bendrus infrastruktūrinius sprendimus, tobulina darbuotojų kompetencijas, kuria naujas paslaugos Autizmo spektro (ASS) ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems lankytojams („Biblioteka visiems“). Tikimąsi, kad šis leidinys  taps pirmuoju padrąsinančiu žingsniu pradedant bibliotekoms organizuoti „Sensorinių skaitymų“ edukacijas lankytojams.

Leidinį sudaro du įvadiniai straipsniai, dešimt sensorinių skaitymų scenarijų, rekomenduojamos literatūros ir rekomenduojamų priemonių sąrašai.

Šia metodine priemone norima skaitymo procesą padaryti prieinamesnį platesnei tikslinei auditorijai, ypač autizmo spektro sutrikimą ar kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams, kuriems sunkiau mėgautis skaitymo procesu.

Leidinys skirtas tiek bibliotekininkams, tiek visiems, norintiems organizuoti sensorinius skaitymus.